Skitsofrenian hoito

Video: Hoitosuunnitelma skitsofrenian hoidossa

Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Koivunen Helsingin kaupungilta kertoo hoitosuunnitelmasta ja sen tärkeydestä skitsofrenian hoidossa. Videolla käsitellään myös hyvän hoitosuunnitelman tunnuspiirteitä ja sitä, miten läheisiä voidaan hyödyntää hoitosuunnitelman laatimisessa. 

Lue lisää »

Skitsofrenian hoito

Video: Psykiatrin näkökulmaa skitsofreniahoidon valintaan

Psykiatrian erikoislääkäri Julius Maaskola kertoo, minkälaisia asioita skitsofrenian hoidon valinnassa tulisi huomioida ja miten sairauden luonne vaikuttaa lääkärin hoitopäätöksentekoon. Videolla käydään myös läpi hoidolle asetettavia tavoitteita ja hoidon seurannan parhaita käytäntöjä.

Lue lisää »

Vaihtoehtoiset lääkemuodot mahdollistavat skitsofrenian hoidon toteutumisen

Lääkehoidolla on erittäin tärkeä asema skitsofrenian onnistuneessa hoidossa. Lääkehoidon tavoitteena on psykoottisten oireiden esiintymisen estäminen tai niiden helpottaminen, potilaan todellisuudentajun palauttaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Tärkein yksittäinen syy sairausjakson äkilliseen uusiutumiseen on lääkkeen epäsäännöllinen käyttö tai lääkkeen käytön lopettaminen omin päin. Lääkehoito on mahdollista toteuttaa suun kautta päivittäin annosteltavalla lääkityksellä, mutta vaihtoehtoiseksi hoitomuodoksi on kehitetty myös pitkävaikutteisia lääkemuotoja tukemaan hoidon toteutumista. 

Lue lisää »

Skitsofrenian hoito

Milloin hakeutua hoitoon?

Hoitoon kannattaa hakeutua heti, jos potilaalla on havaittavissa skitsofrenialle ominaisia aistiharhoja, harhaluuloja, ajatuksia tai puhehäiriöitä. Riittävän aikainen hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon voi estää akuutin sairausjakson. 

Lue lisää »

Sairaalahoito tarjoaa turvallisen ympäristön vaikeissa tapauksissa

Avohoidon parantuneista hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista huolimatta osa vaikeimmin oireilevista henkilöistä voi tarvita tuekseen pitkiäkin aikoja sairaalan turvallista ympäristöä. Akuutti psykoosi saattaa myös vaatia sairaalahoitoa. Varsinkin jos potilas on itsetuhoinen tai hänen käyttäytymistään ohjaavat voimakkaat aistiharhat ja harhaluulot. 

Lue lisää »

Skitsofrenian hoito

Mielenterveyshäiriöiden vaikutukset elämänlaatuun ovat suuria

Sairastuneiden ja heidän omaistensa elämänlaadun huomiointi on psykiatriassa erityisen tärkeä hoidon päämäärä, koska vakavat mielenterveyden häiriöt ovat usein pitkäaikaisia ja vaikutuksiltaan laajoja. Pelkkä oireiden vähentäminen ei riitä. Elämänlaadun yksiselitteinen määrittely on kuitenkin vaikeaa. Skitsofreniaa sairastavat arvioivat usein elämänlaatunsa paremmaksi kuin ympäristö, mikä on hyvä huomioida hoitoa suunniteltaessa.

Lue lisää »

Skitsofrenian hoito

Perinteisiä psykoosilääkkeitä käytetty yli 50 vuotta

Ensimmäinen ja edelleen käytössä oleva psykoosilääke klooripromatsiini kehitettiin 1950-luvulla. Tämän jälkeen kehitettiin yli toistakymmentä klooripromatsiinin tapaan vaikuttavaa niin kutsuttua perinteistä antipsykoottia, joita aikaisemmin kutsuttiin myös neurolepteiksi. 

Lue lisää »