Lääkehoidon tehtävä riippuu sairauden vaiheesta

Skitsofreniassa sairauden vaiheita on neljä: Akuuttivaihe, tasaantumisvaihe, vakaa vaihe ja psykoosin uusiutuminen.

Akuuttivaihe

Akuuttivaiheessa hoidon päämääränä on lievittää nopeasti psykoottisia oireita ja palauttaa potilaan toimintakyky. Kaiken hoidon perustana on hyvän yhteistyösuhteen luominen ja ylläpitäminen potilaan ja hänen perheensä kanssa.  Useimmiten skitsofreniaan sairastunut potilas on ensimmäisen psykoosin akuuttivaiheen sairaalassa, jossa ympäristö pyritään luomaan selkeäksi ja ennustettavaksi.

Tasaantumisvaihe

Akuuttivaiheen oireiden lievityttyä seuraa sairauden tasaantumisvaihe, joka voi kestää useita kuukausia. Tässä vaiheessa skitsofreniaa sairastava potilas on usein vielä hauras ja herkkä psykoosin uusiutumiselle. Tasaantumisvaiheessa lääkehoidon tehtävänä on jatkaa oireiden lievittymistä. Jos hoito on onnistunut, potilas alkaa huomata, että lääkkeestä on apua omien tunteiden hallinnassa. Lääkitys, jolla on hyvä antipsykoottinen teho ja mahdollisimman vähäisiä haittavaikutuksia, tukee potilaan tilan vakautumista.

Vakaa vaihe

Skitsofrenian vakaassa vaiheessa on tavoitteena lääkehoidon ja psykoterapeuttisten hoitomuotojen avulla varmistaa oireiden pysyminen poissa. Kuntoutuksen avulla kohennetaan potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Ensimmäisen akuutin vaiheen jälkeen lääkitystä on jatkettava vähintään 1–2 vuotta, vaikka sairauden oireita ei enää olisi. Jos lääkitys lopetetaan liian aikaisin, sairauden akuutin vaiheen uusiutumisen riski moninkertaistuu. Toisen psykoosin jälkeen suositellaan pysyvää lääkitystä.

Psykoosin uusiutuminen

Psykoosin uusiutuessa on tärkeä pyrkiä selvittämään, miksi uusiutuminen tapahtui juuri silloin. Arvioinnissa potilaan perheenjäsenet ovat yleensä arvokkaita yhteistyökumppaneita. Usein sairauden pahenemisen syy on lääkkeen annoksen liian varhainen vähentäminen tai lääkityksen lopettaminen.