Psykoosilääkkeet tärkeä osa skitsofrenian hoitoa

"Skitsofrenian lääkehoidot jaetaan perinteisiin ja uuden polven psykoosilääkkeisiin"

Psykoosilääkehoidolla on keskeinen merkitys skitsofrenian hoidossa. Psykoosilääkkeistä käytetään myös nimeä antipsykootit. Niiden vaikutuksen uskotaan perustuvan siihen, että ne tukevat viestien välitystä aivoissa. 

Psykoosilääkkeillä voidaan hillitä oireita ja estää uusien oireiden syntymistä. Skitsofrenian hoitoon kuuluvat psykoosilääkkeet voidaan jakaa perinteisiin ja uuden polven psykoosilääkkeisiin. Suomessa on nykyisin käytössä noin 20 psykoosilääkettä.

Kaikilla tunnetuilla psykoosilääkkeillä on periaatteessa hyvin samankaltaiset vaikutukset, mutta tästä huolimatta lääkkeiden teho vaihtelee yksilötasolla suuresti. Antipsykoottisten vaikutusten kannalta tärkeänä pidetään erityisesti aivojen välittäjäaineita dopamiinia ja serotoniinia.

Vanhemmat psykoosilääkkeet vähentävät tehokkaasti psykoottisia oireita, sillä ne sitoutuvat voimakkaasti dopamiinireseptoriin. Vanhojen psykoosilääkkeiden vaikutus kestää pitkään, mutta se myös lisää niiden aiheuttamien haittavaikutusten ilmenemistä. Uudemmilla, toisen sukupolven psykoosilääkkeillä on pienempi vaikutus dopamiiniin ja ne vaikuttavat lisäksi myös serotoniiniin sekä noradrenaliiniin.

Kuten useimmat lääkkeet, myös psykoosilääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Monilla psykoosilääkkeillä on väsyttävä vaikutus, joten ne saattavat vähentää energisyyttä. Tämä huonontaa usein toimintakykyä kuten kykyä tehdä työtä, matkustaa ja osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Lääkkeen annosta muuttamalla tai lääkkeen vaihtamisella toiseen löydetään yleensä aikaa myöten useimmille potilaille sopiva ja tehokas lääkitys.  Yleensä psykoosia pyritään hoitamaan yhdellä lääkkeellä, mutta joskus useamman lääkkeen yhdistelmä voi olla tarpeen.