Hoito ja kuntoutus yhä useammin psykiatrista avohoitoa

Skitsofreniapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen painopiste on parin viime vuosikymmenen aikana siirtynyt selvästi sairaaloista avohoitoon. Avohoidossa potilas asuu omassa kodissaan. 

Kattava psykiatrinen avohoito sisältää lääkehoidon ohella potilaiden ja läheisten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti erilaisia psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmuotoja.
Skitsofreniapotilaan kuntoutuksessa on tärkeää mahdollisimman samanlaisena pysyvä päivä- ja viikko-ohjelma. Myös turvalliset vuorovaikutussuhteet ja yhteisöön kuuluminen ovat merkityksellisiä.

Akuutin psykoosin hoito voi tapahtua avohoidossa, jos potilas ei ole kovin levoton tai erityisen turvan tarpeessa. Akuuttivaiheessa hoidon päämääränä on psykoottisten oireiden ja niihin mahdollisesti liittyvän häiritsevän käyttäytymisen lievittäminen sekä potilaan toimintakyvyn palauttaminen.