Sairauteen liittyy useita ennakko-oireita

Ainakin kolmella neljästä skitsofreniaan sairastuneesta ilmenee erilaisia ennakko-oireita kuukausia tai jopa vuosia ennen ensimmäistä psykoosia. Hakeutuminen asianmukaiseen hoitoon jo tässä vaiheessa olisi tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. 

Ennakko-oireita saattavat olla

 • masentuneisuus, mielialan vaihtelu, vaikeus nauttia elämästä
 • lisääntyvä vaikeus tuntea nautintoa
 • eristäytyminen ja vetäytyminen ihmissuhteista
 • oudot ajatukset, käytös tai teot
 • vaikeus keskittyä, muistaa tai tehdä päätöksiä
 • tapaturma-alttius, itsetuhoisuus, itsemurha-alttius
 • huono stressinsietokyky
 • vaikeudet ihmissuhteissa, perhe-elämässä ja työssä
 • unihäiriöt, ahdistuneisuus
 • aggressiivisuus
 • päihteiden ja huumeiden lisääntynyt käyttö sekä tupakoinnin aloittaminen.

Jos ennakko-oireet pitkittyvät tai voimistuvat, kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin tai psykiatriin. Oikean lääkehoidon ja asianmukaisen psykoterapian tai tukihoidon aloittaminen saattaa parhaassa tapauksessa estää ensipsykoosin ilmenemisen ja olennaisesti parantaa sairauden pitkän aikavälin ennustetta.

Ennakoivien oireiden tunnistamisesta on hyötyä myös uusiutuvissa psykooseissa. Jos potilas tai läheiset pystyvät tunnistamaan ennakko-oireet, voidaan hakea apua ennen toistuvan psykoosin puhkeamista.