Miten tukea sairastunutta?

"Skitsofrenian pitkäaikaishoito vaatii erittäin paljon omaisilta ja läheisiltä"

Suurin osa ihmisistä tuntee itsensä vaivautuneeksi ja jopa pelokkaaksi keskustellessaan ihmisen kanssa, jolla on mielenterveyden häiriö. Muiden on myös vaikea ymmärtää, minkä vuoksi mielenterveysongelmista kärsivällä henkilöllä on vaikeuksia kommunikoida toisten ihmisten kanssa ja toimia sosiaalisissa tilanteissa. 

Omaisilla saattaa olla syyllisyyden tunnetta siitä, että omalla vaikutuksella tai teoilla olisi myötävaikuttanut sairauden puhkeamiseen. Sellaiset ajatukset voi unohtaa. Sairauden puhkeamista ja periytymistä ei täysin ymmärretä. Tämänkaltainen sairaus voi periaatteessa kohdata kenet hyvänsä.

Skitsofrenian pitkäaikaishoito vaatii erittäin paljon omaisilta ja läheisiltä. Heidän tulee olla kaikissa tilanteissa potilaan tukena, jotta tämä pystyisi elämään täysipainoisesti ja itsenäisesti sekä kokisi olonsa turvalliseksi. Alla on muutamia neuvoja, kuinka toimia skitsofreniapotilaan kanssa:

  • Suhtaudu neutraalisti potilaan näkemiin harhoihin. Älä kiellä asiaa, mutta älä myöskään teeskentele näkeväsi samoin.
  • Älä jätä potilasta pitkäksi aikaa yksin, kun hänellä on akuutti psykoosi päällä.
  • Tue potilasta lääkkeiden ottamisessa. Lääkehoitoa tulee jatkaa riittävän pitkään psykoosin uusiutumisen ehkäisemiseksi, vaikka akuutit oireet olisivat jo hävinneet.
  • Pyri välttämään potilasta stressaavia tilanteita. Se vähentää sairastuneen ahdistuneisuutta ja auttaa häntä selviytymään oman päänsä sisäisen ärsyketulvan kanssa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa rauhallisen ympäristön turvaamista sekä myös sitä, että sallii potilaan olla myös omissa oloissaan ja välttää ylihuolehtimista.
  • Aseta potilaalle rajoja. Selkeät säännöt tuovaa turvaa ja selkeyttä, kun mieli on kaaoksessa.
  • Pidä huolta myös itsestäsi. Järjestä itsellesi vapaa-aikaa ja tee niitä asioita, mitä olet aiemminkin tehnyt. Puhuminen helpottaa myös omaa oloasi. Pitämällä hyvää huolta omista voimavaroistasi tuet parhaiten myös läheistäsi.
  • Skitsofrenian pitkäaikaishoito vaatii paljon omaisilta. Heidän tulee olla potilaan tukena ja turvana. Skitsofreniaa sairastava tarvitsee kodin, joka antaa hänelle mahdollisuuden olla yksin tarpeen vaatiessa ja joka ei odota häneltä liikaa esimerkiksi päivittäisten askareiden hoidossa. Positiivinen kannustaminen mieluisiin askareisiin tai liikkumiseen on suotavaa.